CZ

 

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY
Označní VZ 300
Délka 8760 mm
Šířka 4260 mm
Výška přepadu žlabu 5080 mm
Hmotnost 8000 kg
Příkon 9,2 kW

Vyhrnovací zásobník pracuje během svého provozu bez zásahů obsluhy a nemá stanovena pracovní místa. Obsluha provádí pouze dohled na správnou činnost stroje. Pracovním místem zásobníku pro seřizování, údržbu, čištění a opravy je prostor v okolí hydraulických agregátů a výpadového místa ze zásobníku, které je opatřeno odklopnými revizními kryty.

Zásobník se skládá z nosné ocelové konstrukce, mechaniky vyhrnování a externího hydraulického agregátu.

Nosná ocelová konstrukce je tvořena pravoúhlými válcovanými profily, které jsou spojeny svary nebo šrouby. Ocelová konstrukce je vyplněna výdřevou. Konstrukce je modulová a zásobník je možné rozebrat. Tyto jsou při montáži sešroubována a utěsněna. Místa přesypů jsou odklopně uzavřena a poklopy fungují jako revizní místa.

Mechanika vyhrnování zásobníku se skládá z dvojice přímočarých hydromotorů, upevněných v ocelové konstrukci na jedné straně a pohyblivém hrable na straně druhé. Suvným pohybem tam a zpět dochází k vyhrnování materiálu ze zásobníku. Hrabla jsou tuhé ocelové svařence vedené ve dně ocelové konstrukce zásobníku.

Externí hydraulický agregát zásobníku je umístěn vedle ocelové konstrukce.  S hydromotory je spojen pomocí pružných hadic.

Biomac
BIOMAC INDUSTRY s.r.o.
Brníčko 1009
783 91 Uničov


IČ: 05752574
DIČ: CZ05752574
spisová značka: C 69164
Biomac facebook Biomac youtube Biomac mapy
© 2013 - 2018 BiomacIndustry
Tvorba stránek Winternet